Waarom taxeren?

elke situatie is anders

Waarom taxeren?

Ten behoeve van verzekering

Voor volledige dekking

Als u uw voertuig motorvoertuig met een volledige dekking wil verzekeren, kiest u voor een WA-casco verzekering (all risk) waarbij je geheel schadeloos wordt gesteld in het geval van schade of diefstal. 

De uitgekeerde som moet het mogelijk maken om binnen een redelijke termijn een vergelijkbaar voertuig in een gelijkwaardige conditie te vinden. 

Als uitgangspunt voor het bepalen van dit bedrag dient een officieel erkend taxatierapport conform artikel 7:960 B.W. 

Alleen WA verzekering

Taxeren is ook zinvol als het motorvoertuig alleen WA-verzekerd is. Raak je namelijk buiten eigen schuld betrokken bij een aanrijding, dan moet de tegenpartij zich bij het uitkeren van de schade baseren op het taxatierapport, in plaats van de dagwaarde. 

De dagwaarde valt veelal lager uit dan de getaxeerde waarde. uit jurisprudentie blijkt dat de dagwaarde meer dan eens is vastgesteld op een bedrag van slechts 20-25% van de vervangingswaarde!

Taxatie omwille van fiscale redenen

Er kunnen ook fiscale redenen zijn voor een taxatie, bijvoorbeeld als een ondernemer zijn zakelijk aangekochte auto ook privĂ© wil gebruiken. Bij een auto van vijftien jaar of ouder betaal je geen bijtelling over de nieuwprijs, maar over de waarde in het economisch verkeer (35%). Deze wordt bepaald door het voertuig te laten taxeren. 


Een ander voorbeeld is een taxatie omwille van successie of erfbelasting. Ook dan dient de waarde van het motorvoertuig doormiddel van een taxatie te worden vastgesteld.

Geldigheidsduur taxatierapport

Een taxatierapport kent voor verzekeringsdoeleinden over het algemeen een geldigheidsduur van maximaal 36 maanden. Het afbakenen van zo'n periode heeft vaak voordelen voor de eigenaar van het voertuig. Per verzekeringsmaatschappij en polis is de geldigheidsduur van een taxatierapport verschillend,